ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ДАМЫТУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

Жеке деректерді өңдеу және қорғау саясаты

Сіз туралы жеке ақпаратқа сіздің аты-жөніңіз, электрондық пошта мекен-жайыңыз, телефон нөміріңіз кіреді. Сіз туралы барлық жеке ақпарат тек мақсатына сай қолданылады. Сайтты қолдану және өтінім беру арқылы сіз осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келісесіз. Біздің сайтта жеке деректерді ұсыну ерікті болып табылады. Оларды ұсына отырып, сіз мәліметтерді көрсетілген мақсатта пайдалануға келісім бересіз. Алайда, белгілі бір ақпарат бермеу сіз алғыңыз келетін қызметті ұсынуға кедергі келтіруі мүмкін.

Компаниямен өңделетін дербес деректер субъектілері

Дербес деректер - электронды, қағаз және (немесе) өзге де ақпараттық тасымалдағыштарда жазылған нақты деректер субъектісіне қатысты немесе олардың негізінде анықталған ақпарат.

Компания Клиенттердің (әлеуетті Клиенттер, Контрагенттер) жеке деректерін жинайды, өңдейді және сақтайды. Клиент жеке деректерді жинауға, өңдеуге электронды құжат түрінде немесе жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметі арқылы немесе басқа жолмен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін қорғаныс әрекеттерін қолданумен келіседі.

Жеке деректерді өңдеу мақсаттары

  • - жеке, заңды тұлғалармен, жеке кәсіпкерлермен және басқа тұлғалармен азаматтық-құқықтық шарттар мен мәмілелер жасау, орындау және тоқтату;
  • - Кәсіпорынның шарттық міндеттемелерін орындау; Компанияның Клиент алдындағы міндеттемелерін орындау, Клиентпен кері байланыс (жеке деректердің басқа субъектісі), оның ішінде хабарламалар, сұраныстар, ақпараттық хабарламалар жіберу, соның ішінде қызметтерді ұсыну, сондай-ақ электрондық пошта хабарларын жіберу және телефон немесе электрондық пошта мекен-жайы бойынша ақпарат жіберу / алудың басқа түрлері Клиент, сонымен қатар Клиенттердің сұраныстары мен өтінімдерін өңдеу мақсатында.

Кіру мүмкіндігі шектеулі жеке деректерге қол жеткізе отырып, компания Клиенттің келісімінсіз немесе басқа заңды негіздерсіз олардың таралуын болдырмау талаптарын орындау арқылы олардың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Кәсіби, іскери қажеттіліктерге, сондай-ақ еңбек қатынастарына байланысты шектеулі қол жетімділіктің дербес деректері туралы білген адамдар олардың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Жеке деректерді өңдеу шарттары

Дербес деректер субъектілерінің (Клиенттер, Контрагенттер,) дербес деректерін сақтау мерзімдерін анықтағанда, Компания Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 05.21.2013 жылғы №94-V Заңының және ішкі актілерінің талаптарын басшылыққа алады.

Қоғамның Клиенттерінің дербес деректерін өңдеуді тоқтату дербес деректерді жинау және өңдеу мақсатына немесе дербес деректерді өңдеуге келісімде көрсетілген мерзімге жеткен кезде жүзеге асырылады.

Дербес деректердің басқа субъектілерінің дербес деректерін өңдеу дербес деректерді өңдеу мақсатына немесе дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімде көрсетілген мерзімге жеткеннен кейін тоқтатылады.

Прекращение обработки и хранения, персональных данных субъектов персональных данных также производится по отзыву субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных в соответствии с пп.5) п.1 ст.24 Закона.

 

Принципы и условия сбора, обработки и хранения персональных данных

Обработка персональных данных Предприятием осуществляется на основе принципов:

  • — соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
  • — законности;
  • — конфиденциальности персональных данных ограниченного доступа;
  • — равенства прав субъектов, собственников и операторов;
  • — обеспечения безопасности личности, общества и государства.

 

Заключительные положения

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения законодательства Республики Казахстан в сфере сбора, обработки, хранения и защиты персональных данных. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Компании. Ответственность должностных лиц Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Білім және ғылымды дамыту орталығы

Прайс-параққа сәйкес қажетті қызмет пен оқыту әдісін таңдаңыз

Инфрақұрылым және инвестициялар орталығы

Дәрі-дәрмектерді ұтымды пайдалану орталығы

Менеджмент және кадрлық ресурстар орталығы

Экономика және ДСТБ орталығы